جشنواره تابستانه +GB (گیگ پلاس)

    • 11 با خرید اینترنت td-lte نیازی به انتظار برای پورت های مخابراتی نخواهید داشت و با توجــــه به این که مــــودم Indoor برای شما مشترکین تخصـــیص داده می شود، نیازی به هیچ تجهیز مازاد (...و Access Point) نخواهید بود.
    • 11 پایــــداری بالای این خدمت در دانلود و آپلود در کنــــار پینگ پایین، رفع محدودیت زمانی نیز در بر نخواهید داشت.
     

    فرم درخواست