بلاگ
آموزش سرویس ها، اخبار تکنولوژی، اخبار مبناتلکام
 • شرکت مبنا تلکام  با آغاز سال 1396 سرویس های adsl خود را در شهرهای اراک و ساوه راه اندازی نمود و همشهریان عزیز می توانند از خدمات اینترنت پر سرعت استفاده نمایند. این سرویس دارای طرح های متنوع تشویقی می باشند و هرکدام بر اساس نیاز مشتری ارائه شده است.

  طرح تخفیف فروش سرویس آریمان

  •  سرعت تضمین شده طرح تشویقی: 128Kbps
  • سرعت اتصال طرح تشویقی: تا 16 مگ
  • ترافیک ماهیانه: 1 گیگ بین الملل
  • مدت زمان طرح: 3 ماه
  •  قیمت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده): 54,000 ریال
  •  مهلت خرید طرح تشویقی تا پایان بهار 96
  • محاسبه حجم براساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت می باشد.
  • هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
  • در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به مبلغ 150,000 ریال می‌باشد.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به مبلغ 50,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت بسته‌ها اضافه خواهد شد.
  •  به مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.

  طرح تخفیف فروش سرویس آرینا

  • سرعت تضمین شده: 128Kbps
  •  سرعت اتصال: تا 16 مگ
  • ترافیک ماهیانه: 1 گیگ بین الملل
  • مدت زمان طرح: 6 ماه
  •  قیمت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده): 108,000 ریال
  •  مهلت خرید طرح تشویقی تا پایان بهار 96
  •  محاسبه حجم براساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت می باشد.
  • هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
  • -در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به مبلغ 150,000 ریال می‌باشد.
  •  هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به مبلغ 50,000  ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت بسته‌ها اضافه خواهد شد.
  •  به مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • ارسال دیدگاه