+ADSL2
TD-LTE
پهنای باند اختصاصی
اینترنت بی سیم حجمی
دیتاسنتر
۱۵۳۳1533
۰۲۱۹۱۲۱۲۱۲۱02191212121
مبناتلکام - اینترنت پرسرعت ADSL2+

 
ADSL2+ اینترنت پرسرعت
 
تعرفه ها
 
بسته های ترافیکی
 
 سایت های داخل کشور
اینترنت پر سرعت +ADSL2

ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوري است كه براي برقراري ارتباط پرسرعت و بدون قطعي با اينترنت، طراحي و در اختيار كاربران خانگی شرکت قرار گرفته است. با بهره گيري از اين فناوري كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن، به صورت دائم و با سرعتي بالا به اينترنت متصل شوند. در توضيح اين فناوري و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت، اساس اين فناوري استفاده از فضاي خالي سيم هاي مسي تلفن است. بدين ترتيب كه سيم مسي تلفن همانند لوله ایست كه هنگام استفاده از تلفن براي مكالمه هاي صوتي، تنها قسمت اندكي از فضاي آن به كار گرفته و مشغول مي شود بدين صورت به سادگي مي توان از فضاي خالي آن براي انتقال داده ها بهره گرفت.
كاربران خانگی نيازي به استفاده از تجهيزات خاص و پيچيده اي ندارند و تنها با يك مودم ADSL و يك تفكيك كننده (splitter) مي توانند به سادگي به اين فناوري دست پيدا كنند. جهت استفاده همزمان از صوت و ديتا لازم است فركانسهاي گفته شده از هم تفكيك گردد که برای این منظور از اسپیلیتر استفاده می شود.

 

مهمترين ويژگيها و مزايای  +ADSL2 عبارت است از:

  • ارتباط همیشگی، مطمئن و بی‌وقفه به اینترنت، بی‌نیاز به شماره‌گیری
  • سرعت بالا در تبادل داده‌ها، کاربردهایی چون کنفرانس ویدیویی و تلفن اینترنتی را فراهم می‌سازد
  • توانایی ارایه سرویس‌هایی مانند دولت الکترونیک، پزشکی الکترونیک، آموزش سمعی بصری، شبکه اختصاصی مجازی و غیره
  • توانایی استفاده همزمان از خط تلفن، و سرویس اینترنت

  نمونه قرارداد ارایه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL

مشاهده تعرفه ها
خرید سرویس

 

شرکت گسترش ارتباطات مبنا مطابق با مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آستانه مصرف منصفانه را براساس معیار و واحد پایه ترافیک داخلی تدوین و بعنوان مقدار ترافیک FUP در هر گروه سرعتی اعلام نموده است.

مدت سرویس نام سرویس سرعت مجموع آستانه مصرف منصفانه ترافیک معادل بین‌الملل قیمت
۱ ماهه ۱ مگابیت یک ماهه - FUP۵۰ ۱ مگابیت ۵۰ گیگابایت ۲۵ گیگابایت ۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه ۲ مگابیت یک ماهه - FUP۸۰ ۲ مگابیت ۸۰ گیگابایت ۴۰ گیگابایت ۲۵,۰۰۰ تومان
۱ ماهه ۳ مگابیت یک ماهه - FUP۱۰۰ ۳ مگابیت ۱۰۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۳۵,۰۰۰ تومان
۱ ماهه ۴ مگابیت یک ماهه - FUP۱۷۰ ۴ مگابیت ۱۷۰ گیگابایت ۸۵ گیگابایت ۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه ۸ مگابیت یک ماهه - FUP۴۰۰ ۸ مگابیت ۴۰۰ گیگابایت ۲۰۰ گیگابایت ۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه ۱۶ مگابیت یک ماهه - FUP۸۰۰ ۱۶ مگابیت ۸۰۰ گیگابایت ۴۰۰ گیگابایت ۸۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه ۵۱۲ کیلوبیت سه ماهه - FUP۹۰ ۵۱۲ کیلوبیت ۹۰ گیگابایت ۴۵ گیگابایت ۳۶,۳۷۵ تومان
۳ ماهه ۱ مگابیت سه ماهه - FUP۱۵۰ ۱ مگابیت ۱۵۰ گیگابایت ۷۵ گیگابایت ۵۸,۲۰۰ تومان
۳ ماهه ۲ مگابیت سه ماهه - FUP۲۴۰ ۲ مگابیت ۲۴۰ گیگابایت ۱۲۰ گیگابایت ۷۲,۷۵۰ تومان
۳ ماهه ۳ مگابیت سه ماهه - FUP۳۰۰ ۳ مگابیت ۳۰۰ گیگابایت ۱۵۰ گیگابایت ۱۰۱,۸۵۰ تومان
۳ ماهه ۴ مگابیت سه ماهه - FUP۵۱۰ ۴ مگابیت ۵۱۰ گیگابایت ۲۵۵ گیگابایت ۱۱۶,۴۰۰ تومان
۳ ماهه ۸ مگابیت سه ماهه - FUP۱۲۰۰ ۸ مگابیت ۱۲۰۰ گیگابایت ۶۰۰ گیگابایت ۱۴۵,۵۰۰ تومان
۳ ماهه ۱۶ مگابیت سه ماهه - FUP۲۴۰۰ ۱۶ مگابیت ۲۴۰۰ گیگابایت ۱۲۰۰ گیگابایت ۲۳۲,۸۰۰ تومان
۶ ماهه ۵۱۲ کیلوبیت شش ماهه - FUP۱۸۰ ۵۱۲ کیلوبیت ۱۸۰ گیگابایت ۹۰ گیگابایت ۷۰,۵۰۰ تومان
۶ ماهه ۱ مگابیت شش ماهه - FUP۳۰۰ ۱ مگابیت ۳۰۰ گیگابایت ۱۵۰ گیگابایت ۱۱۲,۸۰۰ تومان
۶ ماهه ۲ مگابیت شش ماهه - FUP۴۸۰ ۲ مگابیت ۴۸۰ گیگابایت ۲۴۰ گیگابایت ۱۴۱,۰۰۰ تومان
۶ ماهه ۳ مگابیت شش ماهه - FUP۶۰۰ ۳ مگابیت ۶۰۰ گیگابایت ۳۰۰ گیگابایت ۱۹۷,۴۰۰ تومان
۶ ماهه ۴ مگابیت شش ماهه - FUP۱۰۲۰ ۴ مگابیت ۱۰۲۰ گیگابایت ۵۱۰ گیگابایت ۲۲۵,۶۰۰ تومان
۶ ماهه ۸ مگابیت شش ماهه - FUP۲۴۰۰ ۸ مگابیت ۲۴۰۰ گیگابایت ۱۲۰۰ گیگابایت ۲۸۲,۰۰۰ تومان
۶ ماهه ۱۶ مگابیت شش ماهه - FUP۴۸۰۰ ۱۶ مگابیت ۴۸۰۰ گیگابایت ۲۴۰۰ گیگابایت ۴۵۱,۲۰۰ تومان
۱۲ ماهه ۱ مگابیت دوازده ماهه - FUP۶۰۰ ۱ مگابیت ۶۰۰ گیگابایت ۳۰۰ گیگابایت ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه ۲ مگابیت دوازده ماهه - FUP۹۶۰ ۲ مگابیت ۹۶۰ گیگابایت ۴۸۰ گیگابایت ۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه ۳ مگابیت دوازده ماهه - FUP۱۲۰۰ ۳ مگابیت ۱۲۰۰ گیگابایت ۶۰۰ گیگابایت ۳۷۸,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه ۴ مگابیت دوازده ماهه - FUP۲۰۴۰ ۴ مگابیت ۲۰۴۰ گیگابایت ۱۰۲۰ گیگابایت ۴۳۲,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه ۸ مگابیت دوازده ماهه - FUP۴۸۰۰ ۸ مگابیت ۴۸۰۰ گیگابایت ۲۴۰۰ گیگابایت ۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه ۱۶ مگابیت دوازده ماهه - FUP۹۶۰۰ ۱۶ مگابیت ۹۶۰۰ گیگابایت ۴۸۰۰ گیگابایت ۸۶۴,۰۰۰ تومان
۶ ماهه سرعت ۸ مگابیت ۶ ماهه - ترافیک ۱۰۰G ۸ مگابیت ۲۰۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت ۱۵۶,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه سرعت ۱۶ ،ترافیک ۳۰۰ گیگ (۱۲ ماهه) ۱۶ مگابیت ۶۰۰ گیگابایت ۳۰۰ گیگابایت ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ماهه ۸مگابیت غیر حجمی دوازده ماهه - FUP۱۲۰۰ pro ۸ مگابیت ۱۰۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه سرعت ۸ مگابیت ترافیک 99-fup گیگابایت 3 ماهه ( مهرسان ) ۸ مگابیت ۹۹ گیگابایت ۴۹.۵ گیگابایت ۹۹,۰۰۰ تومان
۳ ماهه سرعت ۸ مگابیت ترافیک 60-fup گیگابایت ۳ ماهه (مهرآرا ) ۸ مگابیت ۶۰ گیگابایت ۳۰ گیگابایت ۸۹,۰۰۰ تومان
۶ ماهه سرعت ۸ مگابیت ترافیک 498-fup گیگابایت ۶ ماهه ( مهرانه ) ۸ مگابیت ۴۹۸ گیگابایت ۲۴۹ گیگابایت ۱۹۹,۰۰۰ تومان

 

آستانه مصرف منصفانه:(Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت مبنا در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد. یعنی به عنوان مثال در سرعت 16 مگابیت بر ثانیه از مجموع 800 گیگابایت ترافیک FUP تخصیص یافته نیمی از آن 400 گیگابایت ترافیک بین المللی به شما اختصاص می یابد.

نحوه مصرف ترافیک FUP:

به ازای هر 2 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف شده 2 گیگابایت از مجموع ترافیک FUP و 1 گیگابایت از مجموع ترافیک بین المللی سرویس کاسته خواهد شد.

بطورمثال: درصورتیکه سرویس 8 مگابیت یکماهه با FUP معادل 400 گیگابایت توسط مشترک خریداری گردیده باشد، با استفاده 2 گیگ از محتواهای داخلی معادل دو گیگ از ترافیک FUP و 1 گیگ از مجموع ترافیک بین اللمللی سرویس ایشان کسر خواهد شد.

رسیدن به وضعیت FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی (اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا 128 کیلوبیت) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:

  1. ترافیک کلیه سرویس های غیرحجمی مدت دار(سه ماهه، شش ماهه و یکساله) یکجا در اختیار کاربر قرار می گیرد.
  2. با خرید سرویس های 3 ماهه از 3 درصد، 6 ماهه از 6 درصد و یکساله از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهید شد.
  3. بسته های اضافه ترافیک خریداری شده بدون هیچ محدودیت زمانی به تمامی دوره های بعد منتقل می شود.
  4. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
  5. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
  6. در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵،۰۰۰ تومان می‌باشد. به مبلغ فوق نیز 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد .

موافقتنامه سطح خدمات (SLA)

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما ، با شماره ویژه ۱۵۳۳ تماس بگیرید .

 

 

لیست وب سایتهای داخلی که ترافیک مصرفی آنها برای مشترکین مبناتلکام یک دوم ترافیک بین الملل محاسبه می گردد به شرح زیر می باشد.

لیست دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی

 

لیست پیام رسان های داخلی  که ترافیک آنها برای مشترکین مبناتلکام یک سوم ترافیک بین الملل محاسبه میگردد به شرح زیر میباشد.

لیست پیام رسان های داخلی

 

 

 

 

بررسی پوشش خدمات +ADSL2