+ADSL2
TD-LTE
پهنای باند اختصاصی
دیتاسنتر
۱۵۳۳1533
۰۲۱۹۱۲۱۲۱۲۱02191212121
مبناتلکام - اینترنت پرسرعت ADSL2+

 
ADSL2+ اینترنت پرسرعت
 
تعرفه ها
 
بسته های ترافیکی
 
 سایت های داخل کشور
اینترنت پر سرعت +ADSL2

ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوري است كه براي برقراري ارتباط پرسرعت و بدون قطعي با اينترنت، طراحي و در اختيار كاربران خانگی شرکت قرار گرفته است. با بهره گيري از اين فناوري كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن، به صورت دائم و با سرعتي بالا به اينترنت متصل شوند. در توضيح اين فناوري و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت، اساس اين فناوري استفاده از فضاي خالي سيم هاي مسي تلفن است. بدين ترتيب كه سيم مسي تلفن همانند لوله ایست كه هنگام استفاده از تلفن براي مكالمه هاي صوتي، تنها قسمت اندكي از فضاي آن به كار گرفته و مشغول مي شود بدين صورت به سادگي مي توان از فضاي خالي آن براي انتقال داده ها بهره گرفت.
كاربران خانگی نيازي به استفاده از تجهيزات خاص و پيچيده اي ندارند و تنها با يك مودم ADSL و يك تفكيك كننده (splitter) مي توانند به سادگي به اين فناوري دست پيدا كنند. جهت استفاده همزمان از صوت و ديتا لازم است فركانسهاي گفته شده از هم تفكيك گردد که برای این منظور از اسپیلیتر استفاده می شود.

 

مهمترين ويژگيها و مزايای  +ADSL2 عبارت است از:

  • ارتباط همیشگی، مطمئن و بی‌وقفه به اینترنت، بی‌نیاز به شماره‌گیری
  • سرعت بالا در تبادل داده‌ها، کاربردهایی چون کنفرانس ویدیویی و تلفن اینترنتی را فراهم می‌سازد
  • توانایی ارایه سرویس‌هایی مانند دولت الکترونیک، پزشکی الکترونیک، آموزش سمعی بصری، شبکه اختصاصی مجازی و غیره
  • توانایی استفاده همزمان از خط تلفن، و سرویس اینترنت

  نمونه قرارداد ارایه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL

مشاهده تعرفه ها
خرید سرویس

 

نام سرویس مدت سرویس مجموع آستانه مصرف منصفانه ترافیک معادل بین‌الملل سرعت قیمت
۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با آستانه مصرف ۸ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۱۶ گیگابایت %۵ + ۸ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت ۱۲۵,۰۰۰
۱ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۲ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۲۴ گیگابایت %۵ + ۱۲ گیگابایت ۱ مگابیت ۱۹۹,۰۰۰
۲ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۶ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۳۲ گیگابایت %۵ + ۱۶ گیگابایت ۲ مگابیت ۲۴۷,۰۰۰
۳ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۲۳ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۴۶ گیگابایت %۵ + ۲۳ گیگابایت ۳ مگابیت ۳۵۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۲۰ گیگابایت %۵ + ۱۰ گیگابایت ۴ مگابیت ۲۰۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۵ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۳۰ گیگابایت %۵ + ۱۵ گیگابایت ۴ مگابیت ۲۹۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۲۲ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۴۴ گیگابایت %۵ + ۲۲ گیگابایت ۴ مگابیت ۴۰۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۳ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۲۶ گیگابایت %۵ + ۱۳ گیگابایت ۸ مگابیت ۲۵۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۲۸ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۵۶ گیگابایت %۵ + ۲۸ گیگابایت ۸ مگابیت ۳۵۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۸۰ گیگابایت %۵ + ۴۰ گیگابایت ۸ مگابیت ۴۹۲,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۲۱ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۴۲ گیگابایت %۵ + ۲۱ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۴۰۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۸۰ گیگابایت %۵ + ۴۰ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۵۵۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۶۲ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱ ماهه %۵ + ۱۲۴ گیگابایت %۵ + ۶۲ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۷۹۷,۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با آستانه مصرف ۲۴ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۴۸ گیگابایت %۵ + ۲۴ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت ۳۶۳,۷۵۰
۱ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۳۶ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۷۲ گیگابایت %۵ + ۳۶ گیگابایت ۱ مگابیت ۵۷۹,۰۹۰
۲ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۴۸ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۹۶ گیگابایت %۵ + ۴۸ گیگابایت ۲ مگابیت ۷۱۸,۷۷۰
۳ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۶۹ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۱۳۸ گیگابایت %۵ + ۶۹ گیگابایت ۳ مگابیت ۱,۰۱۸,۵۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۳۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۶۰ گیگابایت %۵ + ۳۰ گیگابایت ۴ مگابیت ۵۸۲,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۴۵ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۹۰ گیگابایت %۵ + ۴۵ گیگابایت ۴ مگابیت ۸۴۳,۹۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۹۶ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۱۹۲ گیگابایت %۵ + ۹۶ گیگابایت ۴ مگابیت ۱,۱۶۴,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۳۹ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۷۸ گیگابایت %۵ + ۳۹ گیگابایت ۸ مگابیت ۷۲۷,۵۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۱۶۸ گیگابایت %۵ + ۸۴ گیگابایت ۸ مگابیت ۱,۰۱۸,۵۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۲۴۰ گیگابایت %۵ + ۱۲۰ گیگابایت ۸ مگابیت ۱,۴۳۱,۷۲۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۶۳ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۱۲۶ گیگابایت %۵ + ۶۳ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۱,۱۶۴,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۲۴۰ گیگابایت %۵ + ۱۲۰ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۱,۶۰۰,۵۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۸۶ گیگابایت ترافیک بین الملل ۳ ماهه %۵ + ۳۷۲ گیگابایت %۵ + ۱۸۶ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۲,۳۱۹,۲۷۰
۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با آستانه مصرف ۴۸ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۹۶ گیگابایت %۵ + ۴۸ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت ۷۰۵,۰۰۰
۱ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۷۲ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۱۴۴ گیگابایت %۵ + ۷۲ گیگابایت ۱ مگابیت ۱,۱۲۲,۳۶۰
۲ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۹۶ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۱۹۲ گیگابایت %۵ + ۹۶ گیگابایت ۲ مگابیت ۱,۳۹۳,۰۸۰
۳ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۳۸ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۲۷۶ گیگابایت %۵ + ۱۳۸ گیگابایت ۳ مگابیت ۱,۹۷۴,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۱۲۰ گیگابایت %۵ + ۶۰ گیگابایت ۴ مگابیت ۱,۱۲۸,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۱۸۰ گیگابایت %۵ + ۹۰ گیگابایت ۴ مگابیت ۱,۶۳۵,۶۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۹۲ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۳۸۴ گیگابایت %۵ + ۱۹۲ گیگابایت ۴ مگابیت ۲,۲۵۶,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۷۸ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۱۵۶ گیگابایت %۵ + ۷۸ گیگابایت ۸ مگابیت ۱,۴۱۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۶۸ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۳۳۶ گیگابایت %۵ + ۱۶۸ گیگابایت ۸ مگابیت ۱,۹۷۴,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۴۸۰ گیگابایت %۵ + ۲۴۰ گیگابایت ۸ مگابیت ۲,۷۷۴,۸۸۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۲۶ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۲۵۲ گیگابایت %۵ + ۱۲۶ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۲,۲۵۶,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۴۸۰ گیگابایت %۵ + ۲۴۰ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۳,۱۰۲,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۳۷۲ گیگابایت ترافیک بین الملل ۶ ماهه %۵ + ۷۴۴ گیگابایت %۵ + ۳۷۲ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۴,۴۹۵,۰۸۰
۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با آستانه مصرف ۹۶ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۱۹۲ گیگابایت %۵ + ۹۶ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت ۱,۳۵۰,۰۰۰
۱ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۴۴ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۲۸۸ گیگابایت %۵ + ۱۴۴ گیگابایت ۱ مگابیت ۲,۱۴۹,۲۰۰
۲ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۹۲ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۳۸۴ گیگابایت %۵ + ۱۹۲ گیگابایت ۲ مگابیت ۲,۶۶۷,۶۰۰
۳ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۲۷۶ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۵۵۲ گیگابایت %۵ + ۲۷۶ گیگابایت ۳ مگابیت ۳,۷۸۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۲۴۰ گیگابایت %۵ + ۱۲۰ گیگابایت ۴ مگابیت ۲,۱۶۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۳۶۰ گیگابایت %۵ + ۱۸۰ گیگابایت ۴ مگابیت ۳,۱۳۲,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۳۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۷۶۸ گیگابایت %۵ + ۳۸۴ گیگابایت ۴ مگابیت ۴,۳۲۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۱۵۶ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۳۱۲ گیگابایت %۵ + ۱۵۶ گیگابایت ۸ مگابیت ۲,۷۰۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۳۲۶ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۶۵۲ گیگابایت %۵ + ۳۲۶ گیگابایت ۸ مگابیت ۳,۷۸۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۹۶۰ گیگابایت %۵ + ۴۸۰ گیگابایت ۸ مگابیت ۵,۳۱۳,۶۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۲۵۲ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۵۰۴ گیگابایت %۵ + ۲۵۲ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۴,۳۲۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۹۶۰ گیگابایت %۵ + ۴۸۰ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۵,۹۴۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با آستانه مصرف ۷۴۴ گیگابایت ترافیک بین الملل ۱۲ ماهه %۵ + ۱۴۸۸ گیگابایت %۵ + ۷۴۴ گیگابایت ۱۶ مگابیت ۸,۶۰۷,۶۰۰

 

آستانه مصرف منصفانه:(Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت مبنا در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد. یعنی به عنوان مثال در سرعت 16 مگابیت بر ثانیه از مجموع 800 گیگابایت ترافیک FUP تخصیص یافته نیمی از آن 400 گیگابایت ترافیک بین المللی به شما اختصاص می یابد.

نحوه مصرف ترافیک FUP:

به ازای هر 2 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف شده 2 گیگابایت از مجموع ترافیک FUP و 1 گیگابایت از مجموع ترافیک بین المللی سرویس کاسته خواهد شد.

بطورمثال: درصورتیکه سرویس 8 مگابیت یکماهه با FUP معادل 400 گیگابایت توسط مشترک خریداری گردیده باشد، با استفاده 2 گیگ از محتواهای داخلی معادل دو گیگ از ترافیک FUP و 1 گیگ از مجموع ترافیک بین اللمللی سرویس ایشان کسر خواهد شد.

رسیدن به وضعیت FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی (اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا 128 کیلوبیت) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:

  1. ترافیک کلیه سرویس های غیرحجمی مدت دار(سه ماهه، شش ماهه و یکساله) یکجا در اختیار کاربر قرار می گیرد.
  2. با خرید سرویس های 3 ماهه از 3 درصد، 6 ماهه از 6 درصد و یکساله از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهید شد.
  3. بسته های اضافه ترافیک خریداری شده بدون هیچ محدودیت زمانی به تمامی دوره های بعد منتقل می شود.
  4. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
  5. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
  6. در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵،۰۰۰ تومان می‌باشد. به مبلغ فوق نیز 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد .

موافقتنامه سطح خدمات (SLA)

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما ، با شماره ویژه ۱۵۳۳ تماس بگیرید .

 

 

لیست وب سایتهای داخلی که ترافیک مصرفی آنها برای مشترکین مبناتلکام یک دوم ترافیک بین الملل محاسبه می گردد به شرح زیر می باشد.

لیست دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی

 

لیست پیام رسان های داخلی  که ترافیک آنها برای مشترکین مبناتلکام یک سوم ترافیک بین الملل محاسبه میگردد به شرح زیر میباشد.

لیست پیام رسان های داخلی

 

 

 

 

بررسی پوشش خدمات +ADSL2