تعرفه ها adsl

زمان مطالعه: 4 دقیقه

تعرفه ها ADSL

اینترنت های مبناتلکام

70 گیگابایت

79,000 تومان

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

220 گیگابایت

239,000 تومان

 
 
 

 

 

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

500 گیگابایت

479,000 تومان

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

۱۲۰۰ گیگابایت

959,000 تومان

 
 
 

 

 

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

۴۰ گیگابایت

49,000 تومان

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

۱۲۰ گیگابایت

149,000 تومان

 
 
 

 

 

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

۲۵۰ گیگابایت

299,000 تومان

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

۵۵۰ گیگابایت

599,000 تومان

 
 
 

 

 

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

30 گیگابایت

39,000 تومان

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰
اینترنت های مبناتلکام

90 گیگابایت

119,000 تومان

 
 
 

 

 

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

200 گیگابایت

239,000 تومان

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰
اینترنت های مبناتلکام

400 گیگابایت

479,000 تومان

 
 
 

 

 

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

8 مگابیت

۴۰۰ گیگابایت

300,000 تومان

 
 
 

 

 

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

8 مگابیت

۹۰۰ گیگابایت

600,000 تومان

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

اینترنت های مبناتلکام

16 مگابیت

۲۰۰۰ گیگابایت

900,000 تومان

 
 
 

 

 

سریال فرآیند
۵۲۳۱۹۰

 

آستانه مصرف منصفانه:(Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت مبنا در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد. یعنی به عنوان مثال در سرعت 16 مگابیت بر ثانیه از مجموع 800 گیگابایت ترافیک FUP تخصیص یافته نیمی از آن 400 گیگابایت ترافیک بین المللی به شما اختصاص می یابد.

نحوه مصرف ترافیک FUP:

به ازای هر 2 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف شده 2 گیگابایت از مجموع ترافیک FUP و 1 گیگابایت از مجموع ترافیک بین المللی سرویس کاسته خواهد شد. بطورمثال: درصورتیکه سرویس 8 مگابیت یکماهه با FUP معادل 400 گیگابایت توسط مشترک خریداری گردیده باشد، با استفاده 2 گیگ از محتواهای داخلی معادل دو گیگ از ترافیک FUP و 1 گیگ از مجموع ترافیک بین اللمللی سرویس ایشان کسر خواهد شد.

رسیدن به وضعیت FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی (اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا 128 کیلوبیت) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:

جهت مشاهده موافقت نامه سطح SLA می توانید اینجا کلیک نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما ، با شماره ویژه 91200000-021 و یا 1533 تماس بگیرید.

دسترسی سریع