زمان مطالعه: < 1 دقیقه

انتقال ساختمان مبناتلکام

شرکت مبنا تلکام در دی ماه 1395 از ساختمان قدیم خود واقع در خیابان ایرانشهر به ساختمان جدید در خیابان سهروردی شمالی انتقال یافت.