زمان مطالعه: 2 دقیقه

آغاز به فعالیت خدمات اینترنت پرسرعت ADSL 2+ در استان مرکزی

شرکت مبنا تلکام  با آغاز سال 1396 سرویس های adsl خود را در شهرهای اراک و ساوه راه اندازی نمود و همشهریان عزیز می توانند از خدمات اینترنت پر سرعت استفاده نمایند. این سرویس دارای طرح های متنوع تشویقی می باشند و هرکدام بر اساس نیاز مشتری ارائه شده است.

طرح تخفیف فروش سرویس آریمان

 •  سرعت تضمین شده طرح تشویقی: 128Kbps
 • سرعت اتصال طرح تشویقی: تا 16 مگ
 • ترافیک ماهیانه: 1 گیگ بین الملل
 • مدت زمان طرح: 3 ماه
 •  قیمت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده): 54,000 ریال
 •  مهلت خرید طرح تشویقی تا پایان بهار 96
 • محاسبه حجم براساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت می باشد.
 • هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 • در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به مبلغ 150,000 ریال می‌باشد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به مبلغ 50,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت بسته‌ها اضافه خواهد شد.
 •  به مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.

طرح تخفیف فروش سرویس آرینا

 • سرعت تضمین شده: 128Kbps
 •  سرعت اتصال: تا 16 مگ
 • ترافیک ماهیانه: 1 گیگ بین الملل
 • مدت زمان طرح: 6 ماه
 •  قیمت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده): 108,000 ریال
 •  مهلت خرید طرح تشویقی تا پایان بهار 96
 •  محاسبه حجم براساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت می باشد.
 • هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 • -در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به مبلغ 150,000 ریال می‌باشد.
 •  هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به مبلغ 50,000  ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت بسته‌ها اضافه خواهد شد.
 •  به مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.

مبناتلکام در استان مرکزی